Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tiếp nhận 2 tấn nông...
Trong thời gian qua, chương trình “Gian hàng rau sạch 0 đồng - Đi chợ...
Sáng ngày 21/7/221, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức...
Chiều 22/7/2021, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức đã tiếp...
Ngày 20/7/2021, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” tiếp tục...
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, tình...
Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong thời gian qua đã tác động...
Với sự gia tăng của các ca lây nhiễm dịch bệnh trong thời gian qua, nhằm...
Nhằm phối hợp chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hoạt động của Khu lưu trú...
Nhằm tri ân và cỗ vũ tinh thần xung kích, hy sinh của lực lượng tuyến...
Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ...
Qua công tác vận động, tính đến nay, Liên đoàn Lao động...
Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt...
“Không để công nhân lao động nào bị bỏ lại phía sau”...
 Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chung...

Sự kiện nổi bật

Thủ tục thành lập công đoàn

HƯỚNG DẪN

CÁC BƯỚC THÀNH LẬP, CÔNG NHẬN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 Căn cứ  Điều 189 Chương XIII Bộ luật Lao động; Điều 3 Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;

Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm rõ các bước tiến hành thành lập CĐCS tại các đơn vị (Theo Điều 17 chương III Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI về trình tự thành lập CĐCS). Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức hướng dẫn các bước tiến hành thực hiện các thủ tục xin thành lập CĐCS hoặc nghiệp đoàn như sau:

Bước 1: Tổ chức Ban vận động thành lập CĐCS:

1. Người lao động có quyền yêu cầu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi gần nhất hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Khi có từ ba người lao động trở lên đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam thì người lao động tự tập hợp, bầu trưởng ban vận động để tổ chức vận động thành lập công đoàn cơ sở. Trường hợp có một người lao động là đoàn viên công đoàn thì đoàn viên công đoàn có quyền tập hợp người lao động và làm trưởng ban vận động, nếu số đoàn viên công đoàn nhiều hơn (dưới 5 đoàn viên) thì bầu trưởng ban vận động trong số đoàn viên công đoàn.

Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở chấm dứt nhiệm vụ sau khi bầu được ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Trường hợp thành lập công đoàn cơ sở ghép nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì mỗi đơn vị phải có ít nhất ba người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam và có ít nhất một đại diện trong ban vận động thành lập công đoàn cơ sở.

Theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 16 Chương III Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI “CĐCS là tổ chức cơ sở của Công đoàn, được thành lập ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khí có ít nhất năm đoàn viên công đoàn hoặc năm người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam”.

Các đơn vị có số CNLĐ đã là đoàn viên công đoàn từ các nơi khác chuyển đến, có đủ năm đoàn viên thì tiến hành thành lập ngay CĐCS và chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành lâm thời CĐCS.

Chú ý:  Ban Chấp hành CĐCS ít nhất phải có từ 03 đến 05 người, đang làm việc tại đơn vị, phải là những đoàn viên nhiệt tình, hiểu biết về công đoàn, có khả năng vận động CNLĐ gia nhập vào Công đoàn (có thể đề cử các anh, chị phụ trách tổ chức, kế toán tham gia vào Ban chấp hành lâm thời để phối hợp với lãnh đạo đơn vị giải quyết các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động).

+ Đối với BCH có 03 người (đơn vị có dưới 30 đoàn viên) gồm:

- 01 Chủ tịch;

- 01 Phó Chủ tịch;

- 01 ủy viên.

- Phân công 01 đ/c trong BCH phụ trách công tác kiểm tra (không đồng thời làm chủ tịch).

+ Đối với BCH có 05 người (đơn vị có từ 30 đoàn viên trở lên) gồm:

- 01 Chủ tịch,

- 01 Phó Chủ tịch,

- 03 người còn lại là Ủy viên.

- Thành lập ủy ban kiểm tra công đoàn, (từ 03 – 05 người) bao gồm:

* 01 chủ nhiệm (là 01 trong 04 UV.BCH, không phải là chủ tịch)

* 02 ủy viên còn lại (là ĐVCĐ, không phải là thành viên BCH)

Bước 2: Đơn vị thực hiện các thủ tục thành lập CĐCS bao gồm:

1. Hội nghị thành lập công đoàn cơ sở:

a. Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở đề nghị công đoàn cấp trên hướng dẫn việc tổ chức hội nghị thành lập công đoàn cơ sở.

b. Nội dung hội nghị thành lập công đoàn cơ sở gồm:

- Báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn và tổ chức thành lập công đoàn cơ sở.

- Báo cáo danh sách người lao động có đơn tự nguyện gia nhập công đoàn.

- Tuyên bố thành lập công đoàn cơ sở.

- Bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở.

- Thông qua chương trình hoạt động của công đoàn cơ sở.

c. Việc bầu cử ban chấp hành công đoàn tại hội nghị thành lập công đoàn cơ sở thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, người trúng cử phải có số phiếu tán thành quá một phần hai (1/2) so với số phiếu thu về. Phiếu bầu cử tại hội nghị thành lập công đoàn cơ sở phải có chữ ký của trưởng ban vận động thành lập công đoàn cơ sở ở góc trái, phía trên phiếu bầu.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và ban chấp hành công đoàn cơ sở gồm có:

2.1. Đơn xin gia nhập công đoàn;

2.2. Tờ trình công nhận đoàn viên;

2.3. Tờ trình công nhận thành lập CĐCS;

2.4. Tờ trình công nhận BCH CĐCS;

2.5. Lý lịch Ban Chấp hành công đoàn;

2.6. Bản tuyên bố thành lập CĐCS.

Lưu ý: Chủ doanh nghiệp, thành viên góp vốn, giám đốc nhân sự công ty không được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

2.7. Một bản sao y bản chính giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư  đối với những đơn vị có vốn nước ngoài hoặc quyết định thành lập cơ quan, đơn vị do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2.8. Bảng khai trình lao động hoặc báo cáo tình hình sử dụng lao động của đơn vị thời gian gần nhất.

Tất cả văn bản trên điền đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi trực tiếp về cho Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức, số 17 Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Mọi thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ Ban Tổ chức LĐLĐ quận Thủ Đức.

Bước 3: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức ra quyết định công nhận đoàn viên, CĐCS và BCH CĐCS (căn cứ vào hồ sơ hội nghị thành lập CĐCS).

Bước 4: Tổ chức lể ra mắt công bố quyết định công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và BCH CĐCS:

Sau khi LĐLĐ Quận đã ra quyết định công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và BCH CĐCS, LĐLĐ Quận sẽ tổ chức hội nghị thành lập CĐCS và công bố các quyết định công nhận.

* Nội dung buổi lễ, thời gian dự kiến khoảng 45 đến 60 phút bao gồm một số nội dung sau:

1. Chào cờ - tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Công bố quyết định công nhận đoàn viên công đoàn, trao thẻ đoàn viên.

3. Công bố quyết định công nhận CĐCS.

4. Công bố quyến định công nhận BCH công đoàn.

5. BCH lâm thời ra mắt và trình bày chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới, động viên CNLĐ và đoàn viên góp ý xây dựng chương trình để CĐCS chính thức đi vào hoạt động.

6. Phát biểu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc Chủ DN.

7. Phát biểu của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận.

8. BCH lâm thời tiếp thu - Bế mạc.

Bước 5:

+ Đối với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:    

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho toàn thể CNLĐ tại đơn vị, nói rõ mục đích ý nghĩa của việc thành lập Công đoàn qua đó vận động CNLĐ đơn vị gia nhập tổ chức Công đoàn.

-  Ban Chấp hành CĐCS sẽ xem xét, tiếp tục ra quyết định kết nạp đoàn viên, cấp thẻ và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức.

- Vận động đoàn viên công đoàn và tiến hành thu 1% đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn 258/HD-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng thời trích nộp 40% đoàn phí về LĐLĐ quận Thủ Đức.

- Sau 12 tháng hoạt động BCH lâm thời CĐCS phải tiến hành tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ thứ I theo điểm b khoản 1 điều 13 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

          + Đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chủ doanh nghiệp:

          - Tạo điều kiện thuận lợi để CĐCS hoạt động có hiệu quả.

-Có trách nhiệm thực hiện trích nộp 2% kinh phí công đoàn theo nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ qui định chi tiết về tài chính Công đoàn. Tất cả đều trích nộp về Ban Tài chính Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức.

* Hồ sơ gửi về bao gồm:

   - Các văn bản (có biểu mẫu đính kèm): 02 bộ (đơn vị lưu 01 bộ và LĐLĐ Quận lưu 01 bộ)

   - Sao y bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh.

   - Báo cáo tình hình sử dụng lao động (đã thông qua phòng LĐ-TBXH Quận). (nếu có)

Trên đây là một số hướng dẫn cụ thể, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin liên hệ với Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức, số 17 Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, điện thoại: (028) 38 966 817 để được giải đáp và hướng dẫn thực hiện theo qui định. 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỦ ĐỨC ĐỀ NGHỊ ĐƠN VỊ CHỌN 01 TRONG 02 LOẠI HỒ SƠ SAU ĐÂY:

 

Ảnh hoạt động CĐ

Video - Clip

Các đơn vị liên kết

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần

Thư điện tử

Thư điện tử

Audio

Tư vấn pháp luật

Thủ tục thành lập công đoàn

Đối tác

Ban biên tập
Ban biên tập
Đăng Ký Nhận Bản Tin - Nhiều Tiện Lợi và Hữu ích đang chờ bạn
Go Top

lien doan lao dong thu duc

liên đoàn lao động thủ đức

cong doan thu duc

công đoàn thủ đức

Công đoàn Thành phố Thủ Đức
Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Thủ Đức