Chiều ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Quận đã tổ chức gặp...
Sáng ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Thủ Đức tổ chức họp...
Ngày 07/01/2021, LĐLĐ quận Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong...

Sự kiện nổi bật

Tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới

   Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là hoạt động tự giác, có tổ chức, nhằm lôi cuốn đông đảo quần chúng Nhân dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự; tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội,

 

   Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin chính trị trong lực lượng công nhân lao động, qua đó kịp thời nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngày 30/8/2018 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức tổ chức tuyên truyền, phát động chương trình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” cho lực lượng công nhân lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người lao động trên địa bàn.

   Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động đã cấp phát hơn 250 tài liệu tuyên truyền, định hướng thông tin chính trị đối với những hành vi chống phá Đảng, chế độ Nhà nước ta; đồng thời triển khai cho người lao động hiểu và nắm rõ hơn về những âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, những hoạt động cũng như các thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm trong giai đoạn hiện nay để từ đó mỗi người nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân, góp phần thực hiện thắng lợi nội dung Hội nghị lần thứ 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

   Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động Quận sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, định hướng thông tin chính trị cho người lao động, nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống dân tộc, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, có chiều sâu, có nề nếp, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Những hình ảnh tuyên truyển trong đợt cao điểm

  

 

 

 

Ảnh hoạt động CĐ

Video - Clip

Các đơn vị liên kết

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần

Thư điện tử

Thư điện tử

Audio

Tư vấn pháp luật

Thủ tục thành lập công đoàn

Đối tác

Ban biên tập
Ban biên tập

1. Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch LĐLĐ Quận

2. Quản trị website: Đ/c Dương Châu Nam - UV.BCH LĐLĐ Quận.

3. Các thành viên:

Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Trần Thanh Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Châu - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Lê Chúc Triều Thủy - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Loan - Chuyên trách LĐLĐ Quận;

Đ/c Lý Quốc Tài - Phó Giám đốc NVH-LĐ Quận.

Đăng Ký Nhận Bản Tin - Nhiều Tiện Lợi và Hữu ích đang chờ bạn
Go Top

lien doan lao dong thu duc

liên đoàn lao động thủ đức

cong doan thu duc

công đoàn thủ đức

Công đoàn thủ đức
Liên Đoàn Lao Động Thủ Đức