Chiều ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Quận đã tổ chức gặp...
Sáng ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Thủ Đức tổ chức họp...
Ngày 07/01/2021, LĐLĐ quận Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong...

Sự kiện nổi bật

Tăng cường công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Trong thời gian qua, công tác nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng được các cấp trong hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm; điển hình năm 2017 là năm thứ 5 triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012 - 2020”, cũng như đề án của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; mới đây, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII vừa được ban hành cũng đã cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu sát và chặt chẽ của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện tốt mục tiêu tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội và diện bao phủ bảo hiểm y tế, trong thời gian tới và những năm tiếp theo, nhiệm vụ công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ đóng vai trò quan trọng, tạo bước đột phá, tác động tích cực và góp phần cổ vũ, động viên người lao động và các tầng lớp Nhân dân đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, thực hiện tốt chức năng vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị; ngày 18/8/2018, Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức tiếp tục tổ chức tuyên truyền luật bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp tập trung đông công nhân lao động trên địa bàn. Qua buổi triển khai, Liên đoàn Lao động Quận cũng đã kịp thời thông tin đến công nhân lao động những nội dung liên quan trực tiếp đến người lao động và tư vấn, giải đáp những ý kiến người lao động quan tâm, chưa nắm trong thời gian qua.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 07/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2018; trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động Quận sẽ tiếp tục rà soát, vận động và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về lao động đến các công đoàn cơ sở mới thành lập; đồng thời tổ chức biên soạn các tờ gấp, sổ tay hỏi đáp pháp luật, cẩm nang hoạt động cho Ban chấp hành,.. để tạo hiệu quả đồng bộ trong việc nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động trong thời gian tới.

Ảnh hoạt động CĐ

Video - Clip

Các đơn vị liên kết

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần

Thư điện tử

Thư điện tử

Audio

Tư vấn pháp luật

Thủ tục thành lập công đoàn

Đối tác

Ban biên tập
Ban biên tập

1. Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch LĐLĐ Quận

2. Quản trị website: Đ/c Dương Châu Nam - UV.BCH LĐLĐ Quận.

3. Các thành viên:

Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Trần Thanh Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Châu - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Lê Chúc Triều Thủy - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Loan - Chuyên trách LĐLĐ Quận;

Đ/c Lý Quốc Tài - Phó Giám đốc NVH-LĐ Quận.

Đăng Ký Nhận Bản Tin - Nhiều Tiện Lợi và Hữu ích đang chờ bạn
Go Top

lien doan lao dong thu duc

liên đoàn lao động thủ đức

cong doan thu duc

công đoàn thủ đức

Công đoàn thủ đức
Liên Đoàn Lao Động Thủ Đức