Chiều ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Quận đã tổ chức gặp...
Sáng ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Thủ Đức tổ chức họp...
Ngày 07/01/2021, LĐLĐ quận Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong...

Sự kiện nổi bật

Nâng cao chất lượng mạng lưới nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, lao động

Sáng ngày 19/10/2018, Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức  tổ chức “tọa đàm đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, lao động”; đến dự hội nghị có hơn 80 đại biểu là thành viên tổ nghiên cứu, phản ánh dư luận xã hội Quận, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan 12 phường, doanh nghiệp có từ 100 lao động và các ông bà là tổ trưởng các tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự.


Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ khi mới thành lập đã coi việc nắm bắt lòng dân (tâm tư, nguyện vọng, ý chí của nhân dân) là một trong những công việc quan trọng hàng đầu nhằm đề ra các chủ trương, đường lối cách mạng phù hợp lòng dân. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”. Trên cơ sở đó nhiều văn bản, quyết định của các cơ quan lãnh đạo Đảng đã khẳng định điều này; đặc biệt ngày 18/8/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Kết luận số 100-KL/TW về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; chú trọng công tác xây dựng mạng lưới dư luận xã hội cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu về chất lượng và cơ cấu để các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ngày càng đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của Nhân dân và sự phát triển của đất nước trong tiến trình hội nhập.


Qua các quan điểm của Đảng về vai trò của quần chúng Nhân dân và vai trò của dư luận xã hội, trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động Quận đã tăng cường công tác chỉ đạo đối với công đoàn cơ sở trong việc rà soát, xây dựng lực lượng nòng cốt nắm bắt thông tin dư luận xã hội, đồng thời nâng cao khả năng phản biện xã hội để ổn định nhận thức, tư tưởng cũng như hành động đối với lực lượng công nhân, viên chức, lao động tại đơn vị. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Liên đoàn Lao động Quận đã vận động thành lập được 04 tổ, 53 thành viên, 3.579 lao động; tính đến nay, mạng lưới dư luận xã hội cơ sở là 23 tổ, 301 thành viên, 11.473 lao động (trong đó có 11 tổ có từ 500 lao động). Đến nay, công tác nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng trong công nhân, viên chức, lao động luôn được duy trì thực hiện định kỳ theo chế đô thông tin 02 chiều, từ đó đã giúp cho Liên đoàn Lao động Quận kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, định hướng và đề xuất giải quyết các vấn đề tồn tại, gây ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động, không để các đối tượng cơ hội lợi dụng lòng tin của người lao động để xuyên tạc, gây ra sự chuyển hóa tư tưởng trong công nhân, viên chức, lao động.


Bằng các kênh nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động,có thể đánh giá công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong hệ thống công đoàn Quận thời gian qua đã có những đóng góp nhất định trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó là việc không để công nhân, viên chức, lao động bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động chống phá nội bộ nhằm tạo ra “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”....., nhằm gây rối an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như đời sống, việc làm của người lao động.


Bên cạnh đó, để người lao động ở trọ nắm và được hướng một cách chính xác về các thông tin chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông qua công tác giao ban, sinh hoạt định kỳ của các tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự, Liên đoàn Lao động Quận đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời duy trì công tác tiếp xúc, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và dư luận trong công nhân lao động tại các khu nhà trọ, tăng cường các hoạt động chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nhân các dịp lễ tết, từ đó tạo sự gắn bó hơn giữa tổ chức công đoàn và người lao động ở trọ, qua đó tạo điều kiện để tổ chức công đoàn phát huy hiệu quả việc nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng của người lao động để kịp thời ngăn chặn trường hợp công nhân lao động bị lôi kéo vào các việc làm sai trái gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ảnh hoạt động CĐ

Video - Clip

Các đơn vị liên kết

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần

Thư điện tử

Thư điện tử

Audio

Tư vấn pháp luật

Thủ tục thành lập công đoàn

Đối tác

Ban biên tập
Ban biên tập

1. Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch LĐLĐ Quận

2. Quản trị website: Đ/c Dương Châu Nam - UV.BCH LĐLĐ Quận.

3. Các thành viên:

Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Trần Thanh Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Châu - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Lê Chúc Triều Thủy - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Loan - Chuyên trách LĐLĐ Quận;

Đ/c Lý Quốc Tài - Phó Giám đốc NVH-LĐ Quận.

Đăng Ký Nhận Bản Tin - Nhiều Tiện Lợi và Hữu ích đang chờ bạn
Go Top

lien doan lao dong thu duc

liên đoàn lao động thủ đức

cong doan thu duc

công đoàn thủ đức

Công đoàn thủ đức
Liên Đoàn Lao Động Thủ Đức