Chiều ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Quận đã tổ chức gặp...
Sáng ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Thủ Đức tổ chức họp...
Ngày 07/01/2021, LĐLĐ quận Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong...

Sự kiện nổi bật

LÂM THỜI (1997 - 1998)

 

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỦ ĐỨC

Giai đoạn lâm thời (1997 - 1998)

 I. THƯỜNG TRỰC:

1. Đ/c Lê Ngọc Thành - Chủ tịch

2. Đ/c Trần Thị Hạnh - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch

II. BAN THƯỜNG VỤ:

1. Đ/c Lê Ngọc Thành - Chủ tịch

2. Đ/c Trần Thị Hạnh - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch

4. Đ/c Trần Thị Yến - Ủy viên BTV

III. BAN CHẤP HÀNH:

1. Đ/c Lê Ngọc Thành - Chủ tịch

2. Đ/c Trần Thị Hạnh - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch

4. Đ/c Trần Thị Yến - Ủy viên BTV

5. Đ/c Trần Văn Long - Ủy viên BCH

6. Đ/c Huỳnh Văn Quý - Ủy viên BCH

7. Đ/c Thượng Thị Phượng - Ủy viên BCH

8. Đ/c Lê Thị Bích - Ủy viên BCH

9. Đ/c Trần Công Lý - Ủy viên BCH

10. Đ/c Lê Ngọc Điệp - Ủy viên BCH

11. Đ/c Lục Kim Loan - Ủy viên BCH

12. Đ/c Lê Ngọc Chu - Ủy viên BCH

13. Đ/c Bùi Văn Tình - Ủy viên BCH

14. Đ/c Phạm Thị Thanh Nhàn - Ủy viên BCH

15. Đ/c Trần Thị Bạch Tuyết - Ủy viên BCH

Các bài đăng khác

Ảnh hoạt động CĐ

Video - Clip

Các đơn vị liên kết

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần

Thư điện tử

Thư điện tử

Audio

Tư vấn pháp luật

Thủ tục thành lập công đoàn

Đối tác

Ban biên tập
Ban biên tập

1. Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch LĐLĐ Quận

2. Quản trị website: Đ/c Dương Châu Nam - UV.BCH LĐLĐ Quận.

3. Các thành viên:

Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Trần Thanh Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Châu - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Lê Chúc Triều Thủy - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Loan - Chuyên trách LĐLĐ Quận;

Đ/c Lý Quốc Tài - Phó Giám đốc NVH-LĐ Quận.

Đăng Ký Nhận Bản Tin - Nhiều Tiện Lợi và Hữu ích đang chờ bạn
Go Top

lien doan lao dong thu duc

liên đoàn lao động thủ đức

cong doan thu duc

công đoàn thủ đức

Công đoàn thủ đức
Liên Đoàn Lao Động Thủ Đức