Chiều ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Quận đã tổ chức gặp...
Sáng ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Thủ Đức tổ chức họp...
Ngày 07/01/2021, LĐLĐ quận Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong...

Sự kiện nổi bật

KHÓA V, NK 2018 - 2023

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỦ ĐỨC

Khóa V, nhiệm kỳ  2018- 2023

 I. THƯỜNG TRỰC:

1. Đ/c Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch

2. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch.

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch.

II. BAN THƯỜNG VỤ:

1. Đ/c Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch;

2. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch;

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch;

4. Đ/c Lê Chúc Triều Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ;

5. Đ/c Lê Thị Xinh - Ủy viên Ban Thường vụ;

6. Đ/c Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ;

7. Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Châu - Ủy viên Ban Thường vụ.

III. BAN CHẤP HÀNH:

1. Đ/c Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch;

2. Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch;

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch;

4. Đ/c Lê Chúc Triều Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ;

5. Đ/c Lê Thị Xinh - Ủy viên Ban Thường vụ;

6. Đ/c Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ;

7. Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Châu - Ủy viên Ban Thường vụ;

8. Đ/c Dương Châu Nam - Ủy viên Ban Chấp hành;

9. Đ/c Nguyễn Thị Hương - Ủy viên Ban Chấp hành;

10. Đ/c Nguyễn Quang Duẫn - Ủy viên Ban Chấp hành;

11. Đ/c Phạm Đức Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành;

12. Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành;

13. Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt - Ủy viên Ban Chấp hành;

14. Đ/c Trần Thị Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành;

15. Đ/c Phạm Văn Có - Ủy viên Ban Chấp hành;

16. Đ/c Hà Minh Công - Ủy viên Ban Chấp hành;

17. Đ/c Vũ Huy Phong - Ủy viên Ban Chấp hành;

18. Đ/c Ngô Đắc Thành - Ủy viên Ban Chấp hành;

19. Đ/c Đào Thị Lan Phương - Ủy viên Ban Chấp hành;

20. Đ/c Dương Hoàng Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành;

21. Đ/c Đặng Ngọc Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành;

22. Đ/c Lê Quốc Đạt - Ủy viên Ban Chấp hành;

23. Đ/c Châu Thanh Nhã - Ủy viên Ban Chấp hành;

24. Đ/c Trịnh Trọng Thành - Ủy viên Ban Chấp hành;

25. Đ/c Lê Thị Hồng Việt - Ủy viên Ban Chấp hành;

26. Đ/c Trần Quốc Hường - Ủy viên Ban Chấp hành;

27. Đ/c Đoàn Thị Tú Linh - Ủy viên Ban Chấp hành. 

Các bài đăng khác

Ảnh hoạt động CĐ

Video - Clip

Các đơn vị liên kết

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần

Thư điện tử

Thư điện tử

Audio

Tư vấn pháp luật

Thủ tục thành lập công đoàn

Đối tác

Ban biên tập
Ban biên tập

1. Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch LĐLĐ Quận

2. Quản trị website: Đ/c Dương Châu Nam - UV.BCH LĐLĐ Quận.

3. Các thành viên:

Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Trần Thanh Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Châu - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Lê Chúc Triều Thủy - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Loan - Chuyên trách LĐLĐ Quận;

Đ/c Lý Quốc Tài - Phó Giám đốc NVH-LĐ Quận.

Đăng Ký Nhận Bản Tin - Nhiều Tiện Lợi và Hữu ích đang chờ bạn
Go Top

lien doan lao dong thu duc

liên đoàn lao động thủ đức

cong doan thu duc

công đoàn thủ đức

Công đoàn thủ đức
Liên Đoàn Lao Động Thủ Đức