Chiều ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Quận đã tổ chức gặp...
Sáng ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Thủ Đức tổ chức họp...
Ngày 07/01/2021, LĐLĐ quận Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong...

Sự kiện nổi bật

KHÓA III, NK 2008 - 2013

 

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỦ ĐỨC

Khóa III, Nhiệm kỳ 2008 - 2013

 I. THƯỜNG TRỰC:

1. Đ/c Đoàn Thị Hạnh - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Văn Băng - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Đình Cường - Phó Chủ tịch

II. BAN THƯỜNG VỤ:

1. Đ/c Đoàn Thị Hạnh - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Văn Băng - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Đình Cường - Phó Chủ tịch

4. Đ/c Lương Thị Kim Lan - Ủy viên BTV

5. Đ/c Lê Chúc Triều Thủy - Ủy viên BTV

6. Đ/c Nguyễn Bữu Huệ - Ủy viên BTV

7. Đ/c Trần Thị Diệp - Ủy viên BTV

III. BAN CHẤP HÀNH:

1. Đ/c Đoàn Thị Hạnh - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Văn Băng - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Đình Cường - Phó Chủ tịch

4. Đ/c Lương Thị Kim Lan - Ủy viên BTV

5. Đ/c Lê Chúc Triều Thủy - Ủy viên BTV

6. Đ/c Nguyễn Bữu Huệ - Ủy viên BTV

7. Đ/c Trần Thị Diệp - Ủy viên BTV

8. Đ/c Dương Thị Tuyết Hồng - Ủy viên BCH

9. Đ/c Phan Thị Kim Sinh - Ủy viên BCH

10. Đ/c Lê Ngọc Châu - Ủy viên BCH

11. Đ/c Nguyễn Văn Hồng Phúc - Ủy viên BCH

12. Đ/c Nguyễn Quang Phước - Ủy viên BCH

13. Đ/c Nguyễn Thọ Truyền - Ủy viên BCH

14. Đ/c Phạm Hoài Minh Tân - Ủy viên BCH

15. Đ/c Đặng Ngọc Thủy - Ủy viên BCH

16. Đ/c Nguyễn Văn Vinh - Ủy viên BCH

17. Đ/c Nguyễn Quang Duẫn - Ủy viên BCH

18. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thúy - Ủy viên BCH

19. Đ/c Võ Mộng Thu - Ủy viên BCH

20. Đ/c Trần Thị Thanh Loan - Ủy viên BCH

21. Đ/c Nguyễn Văn Huây - Ủy viên BCH

22. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH

23. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Vân - Ủy viên BCH

24. Đ/c Nguyễn Văn Tốt - Ủy viên BCH

25. Đ/c Trần Hoàng Gia - Ủy viên BCH

Các bài đăng khác

Ảnh hoạt động CĐ

Video - Clip

Các đơn vị liên kết

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần

Thư điện tử

Thư điện tử

Audio

Tư vấn pháp luật

Thủ tục thành lập công đoàn

Đối tác

Ban biên tập
Ban biên tập

1. Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch LĐLĐ Quận

2. Quản trị website: Đ/c Dương Châu Nam - UV.BCH LĐLĐ Quận.

3. Các thành viên:

Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Trần Thanh Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Châu - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Lê Chúc Triều Thủy - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Loan - Chuyên trách LĐLĐ Quận;

Đ/c Lý Quốc Tài - Phó Giám đốc NVH-LĐ Quận.

Đăng Ký Nhận Bản Tin - Nhiều Tiện Lợi và Hữu ích đang chờ bạn
Go Top

lien doan lao dong thu duc

liên đoàn lao động thủ đức

cong doan thu duc

công đoàn thủ đức

Công đoàn thủ đức
Liên Đoàn Lao Động Thủ Đức