THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Xem thêm

Văn hóa còn là dân tộc còn

Bài phát biểu tâm huyết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng liên tục nhận được những tràng vỗ tay

Xem thêm

Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn

Kỳ 1: Củng cố, phát huy vai trò trung tâm của đoàn viên ra sức xây dựng Công đoàn cơ

Xem thêm

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức cách mạng

Tấm gương sáng ngời, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, suốt đời hy sinh, phấn đấu quên mình cho

Xem thêm

Bài viết của Tổng Bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài

Xem thêm

Quy định về hoạt động của “Tổ an toàn Covid-19”

Quy định về hoạt động của “Tổ an toàn Covid-19”. Truy cập vào link bên dưới để xem hướng dẫn

Xem thêm

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Xem thêm
Học tập tư tưởng HCM

 Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Ngày 05 tháng 12 năm 1962 ——————— “Việc to cũng như việc nhỏ. Đảng và Chính phủ ta đều lo phục vụ lợi ích của Nhân dân”. Lời căn dặn

Học tập tư tưởng HCM

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Ngày 03 tháng 12 năm 1945 ! ——————— “Nhờ sức đoàn kết tranh đấu chung của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các

Học tập tư tưởng HCM

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Ngày 02/12/1949 !!! ——————— “Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân. Dân phải thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội. Quân và dân phải luôn luôn đoàn

Học tập tư tưởng HCM

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Ngày 01/12/1962…!! ———————— “Để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân

Học tập tư tưởng HCM

Hiệu quả từ công trình “Dân vận”

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhận thấy nhu cầu sử dụng nước của nhân dân trên địa bàn, nhất là các khu nhà trọ rất