Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức tiếp nhận 2 tấn nông...
Trong thời gian qua, chương trình “Gian hàng rau sạch 0 đồng - Đi chợ...
Sáng ngày 21/7/221, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức...
Chiều 22/7/2021, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức đã tiếp...
Ngày 20/7/2021, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” tiếp tục...
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, tình...
Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong thời gian qua đã tác động...
Với sự gia tăng của các ca lây nhiễm dịch bệnh trong thời gian qua, nhằm...
Nhằm phối hợp chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hoạt động của Khu lưu trú...
Nhằm tri ân và cỗ vũ tinh thần xung kích, hy sinh của lực lượng tuyến...
Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ...
Qua công tác vận động, tính đến nay, Liên đoàn Lao động...
Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt...
“Không để công nhân lao động nào bị bỏ lại phía sau”...
 Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chung...

Sự kiện nổi bật

Hướng dẫn Đại hội CĐCS

HƯỚNG DẪN

Công tác tổ chức đại hội công đoàn

1. Mục đích, yêu cầu:

Đại hội công đoàn cơ sở cơ quan, doanh nghiệp là đợt sinh hoạt chính trị của đoàn viên công đoàn; đoàn kết, tập hợp trí tuệ thảo luận và quyết định những vấn đề thiết thực liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, phát triển đơn vị.

2. Nội dung đại hội:

- Thông qua và thảo luận báo cáo tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua (hoặc trong giai đoạn lâm thời), phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ tới.

- Báo cáo kiểm điểm sự hoạt động của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ qua (hoặc trong giai đoạn lâm thời).

- Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra công đoàn (đối với những đơn vị từ 30 lao động trở lên có UBKT).

- Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của đại hội công đoàn cấp trên (nếu có).

- Bầu đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên (nếu có phân bổ từ LĐLĐ Quận).

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ mới.

3. Nhiệm kỳ đại hội:

Thời gian: 5 năm 01 lần (đối với những đơn vị lao động phân tán, không tập trung thì tổ chức nhiệm kỳ 05 năm 02 lần khi có văn bản chấp thuận của LĐLĐ Quận)

Đối với CĐCS đã Đại hội ít nhất 01 lần: sẽ tổ chức đại hội vào quý I của năm thứ 5 theo nhiệm kỳ Đại hội. Trường hợp đặc biệt phải tổ chức đại hội sớm hoặc muộn hơn phải được LĐLĐ Quận đồng ý.

Những CĐCS còn lại: sẽ tổ chức Đại hội chậm nhất vào tháng cuối cùng của thời gian được ghi trong quyết định chỉ định Ban Chấp hành.

4. Nhân sự Ban Chấp hành, ủy ban kiểm tra:

4.1. Tiêu chuẩn:

Có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín, có phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác; có khả năng tham gia quyết định các chủ trương công tác của Ban Chấp hành công đoàn.

Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí; không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng.

4.2. Điều kiện:

Người tham gia Ban Chấp hành, UBKT ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn trên, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Người tham gia lần đầu: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ đại hội công đoàn.

+ Người tái cử: Có đủ thời gian công tác ít nhất phải đủ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên. Những trường hợp còn thời gian công tác dưới 1/2 nhiệm kỳ sẽ do công đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp xem xét quyết định cụ thể.

+ Đối với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước:

* Doanh nghiệp: Đoàn viên ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban Chấp hành CĐCS, ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung, phải có trình độ chuyên môn, tay nghề vững vàng, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp, là đoàn viên đang sinh hoạt tại CĐCS và đóng đoàn phí đầy đủ từ 01 năm trở lên; trường hợp CĐCS mới thành lập phải trong số những người đầu tiên đăng ký tham gia công đoàn và đóng đoàn phí đầy đủ.

* Nghiệp đoàn:

Đoàn viên ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban Chấp hành nghiệp đoàn ngoài việc có đủ các tiêu chuẩn chung, phải là người có kinh nghiệm giỏi trong nghề, gắn bó với nghề; có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp; tâm huyết, nhiệt tình, tự nguyện đóng góp công sức trong việc vận động, tập hợp đoàn kết người lao động theo nghề.

Là đoàn viên đang sinh hoạt tại nghiệp đoàn cơ sở và đóng đoàn phí đầy đủ từ 01 năm trở lên. Trường hợp nghiệp đoàn cơ sở mới thành lập phải trong số những người đầu tiên đăng ký tham gia nghiệp đoàn và đóng đoàn phí đầy đủ.

4.3. Số lượng:

a. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành do đại hội quyết định, theo định hướng:

- Dưới 100 đoàn viên không quá 07 ủy viên.

- Từ 100 đến dưới 500 đoàn viên không quá 9 ủy viên.

- Từ 500 đoàn viên trở lên không quá 15 ủy viên.

b. Số lượng ủy viên UBKT do Ban Chấp hành quyết định, theo định hướng:

- Dưới 30 đoàn viên cử 1 ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác kiểm tra.

- Từ 30 đoàn viên trở lên, số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra không quá 5 ủy viên, gồm một ủy viên Ban Chấp hành và một số đoàn viên ngoài Ban Chấp hành (số ủy viên Ban Chấp hành tham gia không quá 1/3 tổng số ủy viên ủy ban kiểm tra).

- Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra do Ban Chấp hành bầu; chủ nhiệm UBKT bắt buộc phải là ủy viên Ban Chấp hành.

5. Công tác chuẩn bị đại hội

5.1. Ban Chấp hành CĐCS xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ tới; báo cáo kiểm điểm sự hoạt động của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ qua; báo cáo của ủy ban kiểm tra công đoàn.

5.2. Công tác nhân sự:

+ Ban Chấp hành báo cáo tại đại hội các vấn đề về nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, gồm:

- Phương hướng cấu tạo Ban Chấp hành (số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu) để đại hội xem xét, thông qua (lưu ý: Đại hội chỉ thảo luận đề án Ban Chấp hành khóa mới, còn đề án ban thường vụ do Ban Chấp hành phiên thứ nhất họp, thảo luận thông qua).

- Quá trình chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và danh sách nhân sự do Ban Chấp hành đương nhiệm giới thiệu để đại hội tham khảo (không đọc danh sách tại hội trường mà chuyển danh sách về các tổ thảo luận).

+ Đại hội thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử Ban Chấp hành:

- Chia tổ thảo luận (phân công tổ trưởng, tổ phó, thư ký).

- Căn cứ phương án cấu tạo Ban Chấp hành khóa mới được đại hội thông qua, tham khảo danh sách nhân sự do Ban Chấp hành đương nhiệm giới thiệu, từng tổ tiến hành đề cử, ứng cử và thảo luận, thống nhất danh sách đề cử, ứng cử.

- Tập hợp kết quả giới thiệu của các tổ. Nếu danh sách giới thiệu phù hợp với số lượng đại hội thông qua thì kết thúc thảo luận tổ. Nếu danh sách nhiều hơn so với số lượng quy định thì các tổ thảo luận tiếp để thu gọn lại (chỉ đối với các tổ mà nhân sự chưa tập trung theo số lượng đại hội đã thông qua).

+ Đoàn Chủ tịch đại hội tổng hợp danh sách những người ứng cử, và được đề cử vào Ban Chấp hành để Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử (danh sách bầu cử xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt và phải nhiều hơn số lượng được bầu ít nhất 10%). Sau đó đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới.

+ Sau khi đại hội bầu được Ban Chấp hành khóa mới, Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất (trong thời gian đại hội) để thảo luận đề án ban thường vụ, số lượng phó chủ tịch và ủy ban kiểm tra, Ban Chấp hành tiến hành bầu ban thường vụ, chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

+ Việc tổ chức bầu Ban Chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

5.3. Ban Chấp hành CĐCS hoàn tất dự thảo văn kiện, các biểu mẫu liên quan, chương trình chi tiết và lập dự trù kinh phí tổ chức kèm theo kế hoạch tổ chức đại hội gửi về Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức trước 15 ngày khi tổ chức đại hội.

6.  Tổ chức Đại hội:

6.1. Trang trí hội trường

- Phía trái hội trường (từ dưới nhìn lên) là cờ Tổ quốc. Tượng hoặc ảnh Bác Hồ đặt dưới cánh sao vàng (25-30 cm).

- Phía phải hội trường là dòng chữ "Đại hội Lần thứ …. Công đoàn ……. Nhiệm kỳ ………- …………". Huy hiệu Công đoàn Việt Nam đặt trên và chính giữa dòng chữ Đại hội CĐCS (cách 25-30 cm).

6.2. Các thủ tục sau khi đại hội: Sau đại hội không quá 15 ngày (kể từ ngày tổ chức đại hội), Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới có trách nhiệm gửi hồ sơ đại hội về Liên đoàn Lao động Quận gồm những văn bản như sau:
- Văn kiện chính thức được đại hội hoàn chỉnh và ký ban hành (gồm: báo cáo và phương hướng phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của đơn vị; bản kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS; Nghị quyết đại hội) 

- Hồ sơ chuẩn y nhân sự Ban Chấp hành, UBKT:

+ Biên bản đại hội;

+ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành;

+ Biên bản Hội nghị Ban Chấp hành kiểm phiếu bầu các chức danh trong BCH, UBKT;

+ Công văn đề nghị chuẩn y nhân sự Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn (nếu có);

+ Lý lịch Ban Chấp hành, UBKT (nếu có).

* Lưu ý: Các biểu mẫu về tổ chức đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của LĐLĐ quận Thủ Đức www.congdoanthuduc.org.vn (phần hướng dẫn đại hội CĐCS).

Tài liệu đính kèm

Ảnh hoạt động CĐ

Video - Clip

Các đơn vị liên kết

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần

Thư điện tử

Thư điện tử

Audio

Tư vấn pháp luật

Thủ tục thành lập công đoàn

Đối tác

Ban biên tập
Ban biên tập
Đăng Ký Nhận Bản Tin - Nhiều Tiện Lợi và Hữu ích đang chờ bạn
Go Top

lien doan lao dong thu duc

liên đoàn lao động thủ đức

cong doan thu duc

công đoàn thủ đức

Công đoàn Thành phố Thủ Đức
Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Thủ Đức